Landelijk geld tegen armoede moet naar armoedebestrijding. Niet naar de algemene middelen van de gemeente. Verder willen we de gemeentelijke belastingen afschaffen voor mensen in de bijstand. De maand wachttijd bij de aanvraag van een uitkering verdwijnt. En het budget voor schuldhulpverlening gaat omhoog.

a. Landelijk geld tegen armoede – o.a. Klijnsma gelden voor kinderen in arme gezinnen van mei 2016 – wordt besteed om armoede te bestrijden en belandt niet in de algemene middelen.

b. Gemeentelijke belastingen en heffingen moeten voor mensen op bijstandsniveau worden kwijtgescholden.

c. De maand wachttijd voor het aanvragen van een uitkering wordt gestopt.

d. De toegankelijkheid van de schuldhulpverlening moet worden verbeterd zodat mensen eerder kunnen worden geholpen. Hiervoor wordt het budget voor de schuldhulpverlening verhoogd.


 

 

Copyright © 2021 FNVRotterdam.