Wie voor de gemeente werkt moet meer zekerheid krijgen. Bij regulier werk krijg je een aanstelling voor onbepaalde tijd – na maximaal één jaarcontract. Voor uitzendwerk en andere onzekere contracten geldt: alleen bij ‘piek en ziek’. En payrolling wordt in de ban gedaan. De gemeente is en blijft de werkgever.

 

a. Bij regulier werk krijgt een medewerker - na eventueel en maximaal 1 keer een jaar contract te hebben gehad om te kijken of er een wederzijdse klik is - een aanstelling voor onbepaalde tijd in gemeentelijke dienst.

b. Uitzendwerk en andere vormen van onzekere contracten worden alleen ingezet voor piek en ziek.

c. Er wordt niet gewerkt met payrolling.

d. Diensten worden zo veel mogelijk in besteed waarbij geborgd wordt dat personeel mee wordt overgenomen. 

 


Copyright © 2021 FNVRotterdam.