Werk moet lonen met een echt salaris en een arbeidsovereenkomst. Het is dan ook afgelopen met al die trajecten waarbij uitkeringsgerechtigden worden gedwongen om te werken zonder loon. Zet in plaats daarvan in op meer garantiebanen en meer beschut werk – uiteraard wel in het kader van een degelijke cao.

ECHTE BANEN EN FATSOENLIJKE OMGANG IN DE PARTICIPATIEWET

a. Werk moet lonen met echt loon plus een arbeidsovereenkomst en niet gelden als voorwaarde voor een uitkering. Dit geldt voor alle trajecten waarbij uitkeringsgerechtigden zonder loon worden gedwongen werkzaamheden te verrichten. Dit houdt onder andere in dat het project ‘WerkLoont’ (het gedwongen papierprikken e.d.) onmiddellijk stopt.

b. Rotterdam zorgt voor voldoende garantiebanen en beschut werk. Zij ijvert er in VNG verband voor dat beschut werk een normale CAO krijgt afgesloten met de FNV.

c. De ombudsman heeft in mei 2015 een vernietigend rapport geschreven over de bejegening van Rotterdamse uitkeringsgerechtigden. Volg de aanbevelingen op zodat deze bejegening weer normaal wordt en laat de ombudsman in 2019 opnieuw evalueren.

d. De tegenprestatie wordt alleen vrijwillig uitgevoerd en niet verplichtend opgelegd er vindt dus ook geen sanctionering plaats.

e. Gemeente laat haar werkgelegenheid, social-return en reintegratiebeleid door de FNV controleren op verdringing van reguliere banen. 

Copyright © 2021 FNVRotterdam.