Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat vraagt om voldoende passende en betaalbare woningen. Om voldoende hulp en hulpmiddelen. Ook willen we meer activiteiten vóór zingeving en tegen eenzaamheid. Tot slot: mantelzorgers zijn geen professionals, wees er dus zuinig op!

 

a. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door voldoende beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen.

b. Stimuleer activiteiten gericht op zingeving en eenzaamheid.

c. Zorg voor juiste inschatting van de hulpbehoefte bij Wmo Keukentafelgesprekken en zorg dat er voldoende huishoudelijke hulp, verpleeghulp en hulpmiddelen beschikbaar zijn.

d. Ondersteun mantelzorgers, voorkom overbelasting, laat hen geen professionele zorgtaken uitvoeren. Bij burgers van boven de 70 moet niet standaard worden uitgegaan van de mogelijkheid om mantelzorg te verrichten. 

Copyright © 2021 FNVRotterdam.