Het project Feyenoord City moet vakbondsproof worden. Dat betekent dat de vakbond onbeperkt toegang heeft tot de bouwplaats. Dat alle mensen die er werken onder de cao vallen. En dat minstens driekwart van de arbeidskrachten een vast contract heeft. De gemeente stelt deze eisen in de aanbesteding.

 

Bij het project Feyenoord zorgt de gemeente via de aanbesteding dat:

a. Dat dit project ook goede banen creëert, zeker ook voor de inwoners van Rotterdam. Dit geldt zowel voor de bouw als de exploitatie. De gemeente maakt hier harde afspraken over met het bedrijfsleven.

b. Er volgens de correcte CAO betaald wordt en er geen onderbetaling plaatsvindt door verkeerde inschaling en of het niet goed toepassen van CAO en bedrijfsregels.

c. Vakbonden ongestoord toegang hebben tot de bouwplaats en er ruimte is voor een vaste laagdrempelige goed bereikbare vakbondsplek op de bouwplaats.

d. Er voor deze bouw een bouwpas word ingevoerd die naleving bevorderd met daarop minimaal: NAW gegevens, werkgever of opdrachtgever, geldende CAO, functie, inschaling en certificeringen.

e. Minimaal 75 procent van alle mensen die werken op het project werken hebben een contract voor onbepaalde tijd bij hoofd en/of onderaannemers.

f. Geen belasting- en premieschoppen door A1 en ET verklaringen. 

 


Vakbondsproof bouwen

Copyright © 2021 FNVRotterdam.