Mensen die zorg nodig hebben moeten zorg krijgen. Als er door aanbesteding een andere zorgverlener komt, dan voert de gemeente actief regie om de koppels zorgverlener en cliënt zo goed als mogelijk in stand te houden. Ook dient de gemeente via de aanbestedingen te regelen dat de werkenden in de zorg betaald krijgen volgens de CAO.

ECHTE BANEN EN KWALITEIT IN DE ZORG

a. Mensen die zorg nodig hebben moeten zorg kunnen krijgen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor (de nieuwe) gemeentelijke taken in de jeugdzorg. Minimaal moet landelijk budget bedoeld voor zorg en welzijn naar zorg en welzijn gaan en niet verdwijnen in

de algemene middelen. Als meer geld nodig is vult de gemeente aan uit eigen middelen.

b. De gemeente hanteert, conform AMvB Reële prijs WMO 2015, een kostendekkende prijs als ondergrens voor derden die WMO diensten leveren.

c. Huishoudelijke verzorging wordt conform landelijke afspraken betaald in de HV-schaal van de CAO VVT. Dit wordt via de aanbesteding geborgd.

d. Bij een gewijzigde WMO-gunning voert de gemeente actief regie om de koppels van zorgverlener en cliënt zo goed als mogelijk in stand te houden.

Copyright © 2021 FNVRotterdam.