We willen meer vaste banen voor jongeren. Zeker ook voor jongeren met een migratieachtergrond. Hoe? Met beter beleid rond scholing. Begeleiding. Netwerken openstellen. Racisme bestrijden. Daarnaast moet de beheersing van de Nederlandse taal worden bevorderd. Ook nemen we afscheid van het minimumjeugdloon.

 

a. Meer vaste banen voor jongeren (zie ook 1, 2, 3, 4, 7 en 8)

b. De jeugdwerkloosheid onder jongere Nederlanders met een migratie achtergrond is – ook in verhoudingen tot andere groepen – te hoog. Er moet actief beleid zijn om dit probleem

te bestrijden. Het gaat hierbij onder andere om scholing, begeleiding, het actief openstellen van netwerken en het bestrijden van racisme en discriminatie.

c. Meer investeren in laaggeletterdheid en Nederlandse taal.

d. Afspraken met bedrijven en semi-overheden over meer BBL plaatsen. Ook meer BBL plaatsen in eigendienst.

e. Stages binnen de gemeente en haar diensten zijn altijd onderdeel van een officieel erkende opleiding. Verdringing van werkgelegenheid door stagemisbruik moet stoppen.

f. Afschaffen minimumjeugdloon in de gemeentelijke organisatie.

Copyright © 2021 FNVRotterdam.