Veel mensen in de haven dreigen hun werk en inkomen te verliezen. Dit komt bijvoorbeeld door de overgang naar schone energie. De gemeente en de staat moeten dat verlies opvangen met een fonds. Als er nieuwe gronden voor de industrie en de havens ontwikkeld worden, dan dient daar ook werkgelegenheidsdoelstelling aan gekoppeld te worden.

 

ECHTE BANEN EN EEN SOCIALE DUURZAAMHEIDSTRANSITIE IN DE HAVEN

a. Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat zullen financiële voorzieningen gaan treffen in de vorm van een Compensatiefonds zodat voldoende financiële compensatie beschikbaar is om de gevolgen voor het verlies van

werkgelegenheid en inkomen op te vangen, om de gedane investeringen te compenseren alsmede de tijdige transitie naar een duurzame energievoorziening te faciliteren middels een lange termijn visie en het mogelijk maken van het doen van de benodigde investeringen.

b. De Rotterdamse politiek zal een aanvang maken met het opstarten van het bedoelde Compensatiefonds en doen tevens een gezamenlijke oproep aan de politiek van Nederland om ook voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen, zodat werkzekerheid en inkomenszekerheid van de getroffen werknemers gewaarborgd zijn.

c. De gemeente en Havenbedrijf Rotterdam zal bij de uitgifte en pachtprijzen van industrie en havengronden meer prioriteit gaan stellen aan de werkgelegenheid en de kwaliteit van deze werkgelegenheid. Bedrijven die meer aan goede werkgelegenheid doen krijgen een voordeliger aanbod.

d. De verandering naar duurzame energie creëert ook kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de gemeente hierbij - naast milieu doelstellingen - ook aanstuurt op echte banen onder goede CAO voorwaarden. 

 

Copyright © 2021 FNVRotterdam.