Vakbondscafe Garantiebanen

vakbondscafé Maandag 4 november 2019 van 19:00 - 22:00

In de banenafspraak van het Sociaal akkoord 2015 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze 125.000 extra banen gaan creëren bij “gewone” werkgevers voor mensen met een beperking.
Wat is van deze afspraak terecht gekomen? Wat doet de gemeente Rotterdam aan garantiebanen? Wat kan jij als vakbondslid of ondernemingsraadslid doen om tot een betere invulling van deze garantiebanen te komen? Dat zijn de vragen die we willen beantwoorden op dit vakbondscafé. En we doen dat met behulp van de volgende ervaringsdeskundigen:

Charley Ramdas, FNV bestuurder in het regionaal Werkbedrijf Rijnmond. Het werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers met als doel de realisatie van garantiebanen, zoals dat is afgesproken in het Sociaal akkoord 2015.

Henk Husken, FNV kaderlid bij Unilever. Henk heeft veel ervaring met het aan het werk helpen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking bij het Unilever Research lab. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de onderhandelingen hierover in de CAO.

Mirelle van den Berg, Projectleider Gemeentelijke Garantiebanen. Mirelle komt vertellen over de realisatie van garantiebanen bij de gemeente en in de regio en neemt iemand mee die een garantiebaan heeft.
Leden van ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen worden nadrukkelijk voor dit vakbondscafé uitgenodigd. Iedereen is welkom!

 

Rustburcht

Strevelsweg 744, 3083AT Rotterdam

Maandag 4 november 2019 van 19:00 - 22:00

 

 

 

Copyright © 2020 FNVRotterdam.