De Maasstad ligt Mischa van Vlaardingen (56) na aan het hart. Dat geldt ook voor boeken. Voor alle kennisdragers eigenlijk. Niet zo vreemd dat hij al bijna twintig jaar bij de Rotterdamse bibliotheek werkt. Hij treedt op als cao-onderhandelaar. En geeft advies over subsidies voor allerlei activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Denk aan taalcursussen tegen laaggeletterdheid. Filmvertoningen voor eenzame ouderen. Of workshops solliciteren voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Succes

‘De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving. Dat betekent vooral dat welzijnsorganisaties in rap tempo uit de wijken verdwijnen, zeker in de grote steden. Jongerenwerk, buurthuizen; ze hadden ooit een cruciale signalerende en doorverwijzende functie. Nu is de bibliotheek in het ontstane gat gedoken. Met succes. De bieb heeft zich ontwikkeld van leeszaal tot uitleenfabriek en van uitleenfabriek tot de grote verbinder.’

 

Verrijking

‘De overheid is eigenlijk alleen nog maar digitaal bereikbaar. Dan is het essentieel dat je de taal beheerst. Maar ook dat je met een computer uit de voeten kunt. De bibliotheek is daarom heel actief in de strijd tegen digibetisme. Ander voorbeeld: veel kinderen wordt nooit iets voorgelezen, omdat hun ouders die vaardigheid gewoon niet hebben. In de bibliotheek lezen we dus voor. Op die manier leren jongens en meisjes wat een verhaal is. Hun fantasie wordt geprikkeld. Ze vormen zich een beeld en denken na. Ze krijgen een grotere woordenschat en kunnen beter vertellen wat ze zelf hebben meegemaakt. Zonder twijfel een verrijking.’

 

Sociaal

‘Ik ben al heel lang kaderlid van de FNV. Lang genoeg om in te zien wat er moet gebeuren. Nu stelt ieder nieuw college telkens weer het budget van de bibliotheek vast. Zo’n cyclus van vier jaar is niet van deze tijd. We kunnen er geen beleid op maken. Op zich worden de juiste prioriteiten gesteld, maar de financiering moet structureel. Laat ons niet hengelen naar subsidies. Onderken het belang van de bibliotheek, formuleer ambities voor de lange termijn en stel de middelen beschikbaar. Zo zetten we echt een stap. Zo helpen we Rotterdam sociaal te worden, en te blijven.’

 

 

Copyright © 2021 FNVRotterdam.