Image

Rotterdamse politiek tekent 10-puntenplan FNV

Waar? Sparta-stadion Het Kasteel. Wanneer? Op woensdag 28 februari jongstleden. Wat? Zes Rotterdamse politieke partijen zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun handtekening onder tien speerpunten van de FNV. Waarom? Omdat Rotterdam een sociale stad moet worden voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of seksuele oriëntatie.

Moed
Het was een drukte van belang. En niet alleen vanwege de muzikale omlijsting door popgroep Bots. Er zou immers een historische deal worden beklonken. Aanwezig waren honderd FNV-kaderleden en de vertegenwoordigers van zes belangrijke partijen: PvdA, SP, NIDA, GroenLinks, 50PLUS en DENK. Door hun handtekening onder het 10-puntenplan te zetten toonden ze grote politieke moed, aldus FNV-voorzitter Han Busker. Want het gaat om concrete afspraken. Afspraken die na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart direct in beleid kunnen worden omgezet – op voorwaarde dat de uitslag gunstig is.

Voorbeelden
Wat voor afspraken dan? Een greep. Mensen die zorg nodig hebben moeten zorg krijgen. Wie in de zorg werkt, moet ook echt betaald krijgen volgens de cao. Huisvesting: de groei van Rotterdam moet duurzaam zijn. Sloop geen goede woningen en zet in op betaalbare huren. Wat betreft armoede willen we dat landelijk geld daadwerkelijk naar armoedebestrijding gaat, niet naar het algemene potje van de gemeente. Schaf gemeentelijke belastingen af voor mensen in de bijstand en verhoog het budget van de schuldhulpverlening. Tot slot: meer vaste banen voor jongeren. Zeker ook voor jongeren met een migratieachtergrond. Stimuleer de beheersing van de Nederlandse taal en schaf het minimumjeugdloon af.

Ga stemmen
Klinkt allemaal niet zo schokkend. Maar je moet er hemel en aarde voor bewegen en dat zijn we dus aan het doen. Jan Stam, regiocoördinator FNV: ‘Rotterdam is een dijk van een stad, waarin iedereen zich samen Rotterdammer moet kunnen voelen. Het 10-puntenplan verbindt mensen met elkaar. Als FNV komen we op voor goed werk en echte banen. Hebben we het over Feyenoord City, dan moeten de arbeidsvoorwaarden kloppen. Gaan we vergroenen, dan moet de gemeente de werknemers in de kolensector niet vergeten.’ En nu ligt de bal bij de kiezer. Ons dringende advies: Ga stemmen. Kies sociaal. Maak het vakje rood van een partij die zich met de FNV inzet voor meer solidariteit. Belangrijk. Voor de stad. Voor jou.

FNV en de gemeenteraadsverkiezingen in 010

De FNV staat voor goede arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Ook staan we voor een betrokken sociale maatschappij. Deze doelstellingen komen samen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben een 10-puntenplan voor Rotterdam geschreven. In dit plan staan concrete eisen op het gebied van werkgelegenheid, zorg, armoedebeleid, jongeren, ouderen enz. Je vindt een samenvatting van het plan hier  

We hebben de 10 punten voorgelegd aan de politieke partijen die Rotterdam willen besturen. Een aantal politieke partijen onderschrijven onze plannen. Dat zijn nu GroenLinks, SP, PvdA, Nida en Denk. We steunen deze partijen dan ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.We roepen alle kiesgerechtigde Rotterdammers op te gaan stemmen. Maak samen met ons Rotterdam tot een sociale stad. Waar goed gewerkt en geleefd wordt. Waar mensen ook voor elkaar opkomen. Waar mensen ondersteund worden, die dat nodig hebben.
De FNV in Rotterdam laat de politiek niet meer los. We hebben afspraken met politieke partijen gemaakt en zullen ook controleren dat die afspraken nagekomen worden. Dus ook na 21 maart zitten we er boven op!

Een voorbeeld: de politiek wil dat we ook in Rotterdam groen worden, geen kolen meer. Dat vindt de FNV ook, kijk maar.

Maar dan moeten we de mensen die in de kolen werken niet vergeten. Doet de politiek dat wel, dan komen we het halen.
Copyright © 2021 FNVRotterdam.