Donderdagochtend (19 mei 2022) heeft een vertegenwoordiging van FNVlokaal Rotterdam een gesprek van een half uur gevoerd met de lijsttrekkers van de formerende partijen Leefbaar, VVD, D66 en DENK. Helaas kon de informateur, Wouter Koolmees, hierbij door omstandigheden niet bij aanwezig zijn. De bijeenkomst werd voorgezeten door de lijsttrekker van Leefbaar, Robert Simons. 

Nog 2 mapjes met ons 10p plan overhandigd aan Leefbaar en VVD.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
  • De Rotterdamse arbeidsmarkt: FNV Lokaal Rotterdam heeft de inzet van de FNV tav Werkbedrijf en RMT’s toegelicht. Onze wens om een rol te spelen in het van Werk naar Werk beleid, in zogenaamde Werknemers Service punten. 
  • Energietransitie; ook van werk naar duurzaam werk benoemd in dit kader, kolenfonds. Betaalbaarheid energiekosten. Erop gewezen dat de Stichting ‘de verre bergen’ er aan te pas moesten komen om de tegemoetkoming van 800 euro ook voor 120, 130 en 140 % WML mogelijk te maken.
  • Armoedebeleid; beste weg uit de armoede is natuurlijk werk, maar dan wel voor een leefbaar loon van 14 euro,  ook in aanbestedingen.
  • Arbeidsmigranten; globaal toegelicht wat FNV doet op dit vlak. Aangegeven dat registratie in de basisadministratie belangrijk is, scheiding bed en brood en betere huisvesting.
  • Woonbeleid; door alle voorgaande punten konden we hier alleen nog benoemen het belang van voldoende betaalbare woningen.
 
Image
Image
Image
Deze partijen steunen
ons 10 puntenplan