Zuid-Holland verdient beter!

5 punten Provinciale Staten verkiezingen

1. Goed werkgeverschap

Provincies hebben veel contacten met werkgevers, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, vergunningverlening en subsidieverlening. De FNV roept de provincies op om deze contacten te benutten om werkgevers aan te spreken op goed werkgeverschap: eerlijk loon, vaste banen, gezond en veilig werk.

Partijen die onze agenda steunen hebben 41% van de stemmen behaald!

Image

Partijen die onze agenda steunen hebben 41% van de stemmen behaald!

Zaterdag 11 maart was lokaal FNV Rotterdam op het afrikaanderplein aan het flyeren...
Image