Sociaal seniorenbeleid 

Image

Seniorenbeleid

  1. Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor moeten er voldoende passende en betaalbare woningen beschikbaar zijn.
  2. Rotterdam voert een beleid in waarbij er meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd en bestaande woningen gerenoveerd (denk aan drempelloze woningen met brede deuren) zowel in de huursector als voor de lage middeninkomens. Hiervan kunnen ook mensen met een lichamelijke handicap profiteren.
  3. Rotterdam zorgt ervoor dat er voldoende huishoudelijke hulp, verpleeghulp en hulpmiddelen beschikbaar zijn én blijven.
  4. Rotterdam zorgt voor ondersteuning van mantelzorgers die mogelijkheden krijgen om ontzorgd te worden. Bij burgers van boven de 70 moet niet standaard worden uitgegaan dat zij mantelzorger kunnen zijn. Ook werkende ouders met kinderen moeten worden ontzien.
  5. Rotterdam stimuleert en ondersteunt activiteiten van organisaties gericht op zingeving en bestrijding van eenzaamheid.
Image