Toegankelijk en betaalbaar
onderwijs voor jongeren 

Image
Onderwijs en jongeren

Rotterdam heeft een actief beleid om jeugdwerkloosheid onder jongere Nederlanders met een migratieachtergrond te bestrijden.

Het gaat hierbij onder andere om scholing, begeleiding, het actief openstellen van netwerken en het bestrijden van racisme en discriminatie.

  1. Rotterdam zet structureel in op het bevorderen van de basisvaardigheden van burgers als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Er moet een hoogwaardig aanbod gratis beschikbaar zijn voor iedereen.
  2. Rotterdam ondersteunt leerlingen uit gezinnen met weinig inkomen, bijvoorbeeld door een fonds voor bruikleen leermiddelen, zoals boeken of computers. Dit kan in samenwerking met scholen.
  3. Bibliotheken moeten terugkomen in de wijken.
  4. De gemeente gaat wijkgericht stimuleren dat er netwerken komen waarbij kinderen terecht kunnen voor hulp bij huiswerk, waar jonge kinderen voorgelezen kunnen worden en geholpen met de Nederlandse taal.
Image